Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja esittelee yhdeksäsluokkalaisille metsäteollisuuden koulutus- ja uravaihtoehtoja. Yhtenä osallistujana on Metsä Group. 
​Mahdollisuuksien metsä -kampanja järjestetään tänä syksynä kolmatta kertaa. Sen aikana 60 Metsä Groupin ammattilaista vierailee lähes 100 peruskoulussa eri puolella Suomea.

”Ilahduttavan moni metsägroupilainen on aktiivisesti mukana kampanjassa. Työmahdollisuuksista ja tuotteista kertominen on tärkeä asia koko metsäteollisuudelle, sillä oikeaan aikaan saatu ajantasainen tieto tarjolla olevista mahdollisuuksista voi ratkaista monen nuoren uravalinnan. Nuoria kannattaa innostaa niin kouluissa kuin kodeissakin hakeutumaan alan koulutusohjelmiin ja yrityksiin töihin”, Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula sanoo.

”Tarvitsemme jatkossakin rautaisia osaajia, jäähän metsäteollisuudesta lähivuosina ennätysmäärä työntekijöitä eläkkeelle. Lisäksi mittavat investoinnit, kuten Äänekoskelle rakenteilla oleva biotuotetehtaamme, avaavat mielenkiintoisia työ- ja kehittymismahdollisuuksia. Osaamiselle on kysyntää.”