vetytalous

Jero Ahola, Energiatehokkuuden professori, LUT-yliopisto, katsoo kohti kameraa.

Hiilitehokkaasti huomiseen

Miksi metsäteollisuus muokkaa tuotantotapojaan?   Kaikkiaan toimintaympäristö on pitkälti ilmastollisista syistä muuttunut niin nopeasti, että myös ajattelun on muututtava. Alalla tiedetään hyvin, että puusta voi tulla

Vedyn tuotanto- ja varastointilaitos.

Vetyvedolla eteenpäin 

Metsäteollisuudenkin kohdalla lähitulevaisuus näyttää, miten sivuvirtojen hyödyntämiseen ja vetytalouteen liittyvät hankkeet kehittyvät. Esimerkiksi hiilidioksidi näyttäytyy jo tuotannollisena sivuvirtana.  Kehitys kohti vetytaloutta alkoi hallituksen esittelemästä Suomen

Uutta energiaa etsimässä

Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa kasvaa, sillä tiukentuvat päästötavoitteet vaativat fossiilisten polttoaineiden alasajoa. Erityisen nopeasti kasvaa tuulivoiman osuus. Myös metsäteollisuuden rooli uusiutuvassa energian­tuotannossa on merkittävä. Alan