vaahtoteknologia

Akustinen paneelilevy

 Kohti vedetöntä paperinvalmistusta

Paperin ja kartongin valmistuksessa kuluu merkittävästi vettä. Veden pois pumppaaminen ja paperin kuivaaminen vievät paljon energiaa. Siksi veden määrää halutaan vähentää.

Vaahtoteknologiasta on moneksi

Karita Kinnunen-Raudaskoski tutki väitöstutkimuk­sessaan vaahto­teknologian monia mahdollisuuksia paperi- ja kartonkiteollisuudelle.