tuotannollinen murros

Uutta energiaa etsimässä

Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa kasvaa, sillä tiukentuvat päästötavoitteet vaativat fossiilisten polttoaineiden alasajoa. Erityisen nopeasti kasvaa tuulivoiman osuus. Myös metsäteollisuuden rooli uusiutuvassa energian­tuotannossa on merkittävä. Alan