tarrajäte

Tarrajäte virtaa kiertotaloudessa

UPM Raflatacin RafCycle-ohjelmasta vastaava johtaja Juha Virmavirta korostaa materiaalivirtojen kierrättämisen merkitystä kiertotaloudessa. ”Etikettiteollisuus on kasvava teollisuuden haara, ja pyrimme kierrätykselläkin huolehtimaan siitä, että juuri tarraetiketti