Etlatieto

Investoijan tie on kuoppainen

Sijoitusten riskien hahmotus on vaikeaa, sillä maailma muuttuu paljon investoinnin kuoletukseen kuluvassa ajassa.