Stora Enson ja Kemiran vedenhuoltoa parantava yritysvastuuhanke Guangxin provinssissa Etelä-Kiinassa on saatu päätökseen. Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenhuoltoon osallistamalla sidosryhmiä, toimimalla paikallisyhteisössä sekä parantamalla tarvittavia tietoja ja taitoja.

Stora Enson ja Kemiran keväällä 2015 aloittamat pilottiprojektit Nahupon, Shengpingin ja Baimein kylissä ovat kohdistuneet paikallisiin huolenaiheisiin kuten heikkoon jätevesihuoltoon ja vesiverkostoihin. Kuusi kuukautta kestäneen rakennusvaiheen aikana kyliin asennettiin yhteensä 12,7 kilometriä vesi- ja jätevesiputkia sekä rakennettiin vesisäiliöitä ja keinotekoisia kosteikkoja.

Projektit ovat parantaneet lähes 2 600 kyläläisen puhtaan veden saatavuutta. Paikallisille kyläläisille on tarjottu myös koulutusta uusien vesijärjestelmien pitkän aikavälin ylläpitoon.